Vương Hạnh

Da trắng lên hẳn, kem cực thích không để lại vân kem 
🌟🌟🌟🌟🌟

https://www.facebook.com/nana1293