Sữa tắm trắngCảm giác thật tuyệt da sáng hẳn lên 2 tone cảm ơn elizavenca 
🌟🌟🌟🌟🌟

FB: https://www.facebook.com/babyis12